Zoli-Dares
Vi planerar valpar 2020

Årets Terrier Brasileiro

Uppfödare 2019

Innehavare av BPH* Uppfödardiplom x 2

*Beteende- & Personlighetsbeskrivning Hund

Terrier Brasileiro

Copyright © 2007-2020 - Zoli-Dares Kennel All Rights Reserved